Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 7 sierpień 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -1,1% m/m 0,2% m/m 1,2% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,3% r/r 0,3% r/r 0,2% r/r
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki czerwiec 12,4 mld USD 15,3 mld USD 18,3 mld USD 18,4 mld USD
Wtorek, 8 sierpień 2017
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. czerwiec 934,6 mld JPY 814 mld JPY 1653,9 mld JPY
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 3,2% 3,2% 3,2%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 21,2 mld EUR 21 mld EUR 20,3 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec -4,7 mld EUR -5,1 mld EUR -4,4 mld EUR -4,9 mld EUR
Środa, 9 sierpień 2017
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. II kw. 0,9% k/k 0,7% k/k 0,1% k/k 0,0% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. II kw. 0,6% k/k 1,2% k/k 5,4% k/k 2,2% k/k
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników czerwiec 0,7% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,7 mln brk -2,5 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,4 mln brk -0,15 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6,45 mln brk -2,6 mln brk -1,5 mln brk
Czwartek, 10 sierpień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia czerwiec -1,9% m/m 3,7% m/m -3,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec -1,1% m/m -0,4% m/m 1,9% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,5% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -12,72 mld GBP -11 mld GBP -11,3 mld GBP -11,86 mld GBP
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec -0,1% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec -0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 244 tys. 240 tys. 241 tys. 240 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny lipiec -42,9 mld USD -73 mld USD -90,2 mld USD
Piątek, 11 sierpień 2017
01:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 1,5% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC lipiec 78,6 79,1 79
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 1,7% r/r 1,7% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego czerwiec -932 mln EUR -695,5 mln EUR -298 mln EUR -179 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m