Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 31 lipiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. czerwiec 1,6% m/m 1,7% m/m -3,6% m/m
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute lipiec 0,1% m/m 0,1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 1,1% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 czerwiec -0,2% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe lipiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 9,1% 9,2% 9,2% 9,3%
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 1,7% r/r 1,6% r/r 1,5% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI czerwiec 3,3% r/r 5,2% r/r 4,9% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI lipiec 58,9 61 65,7
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów czerwiec 1,5% m/m 0,7% m/m -0,7% m/m -0,8% m/m
Wtorek, 1 sierpień 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 52,1 52,2 52,4
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych sierpień 1,50% 1,50% 1,50%
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 52,3 53,3 53,1
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC lipiec 71,6 71,3 71,6
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 54,9 55,4 54,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 58,1 58,3 59,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 5,7% 5,7% 5,7%
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 56,6 56,8 57,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 55,1 54,3 54,2 54,3
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów czerwiec 0,0% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów czerwiec 0,1% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 53,3 53,2 52
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane czerwiec -1,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu lipiec 56,3 56,5 57,8
Środa, 2 sierpień 2017
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 0,8% m/m 0,3% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 60,9 58,9 60,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 2,5% r/r 2,4% r/r 3,4% r/r 3,3% r/r
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP lipiec 178 tys. 185 tys. 191 tys. 158 tys.
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,5 mln brk -1,85 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,15 mln brk -1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,5 mln brk -4,4 mln brk -7,2 mln brk
Czwartek, 3 sierpień 2017
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 0,86 mld AUD 1,8 mld AUD 2,02 mld AUD 2,47 mld AUD
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 56,0 55,9 56,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 53,1 53,5 54
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 55,4 55,4 55,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług lipiec 53,8 53,5 53,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 0,5% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji II kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa sierpień 0,25% 0,25% 0,25%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE sierpień
13:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 240 tys. 242 tys. 245 tys. 244 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. czerwiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle czerwiec 3,0% m/m 2,9% m/m -0,3% m/m -0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. czerwiec 6,4% m/m 6,5% m/m -0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług lipiec 53,9 57 57,4
Piątek, 4 sierpień 2017
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m
03:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. czerwiec 1% m/m 0,5% m/m 1,1% m/m 1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa lipiec 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lipiec 209 tys. 183 tys. 231 tys. 222 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy lipiec 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 4,3% 4,3% 4,4%
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -3,6 mld CAD -1,35 mld CAD -1,36 mld CAD -1,1 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -43,6 mld USD -45 mld USD -46,4 mld USD -46,5 mld USD
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 6,3% 6,5% 6,5%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia lipiec 10,9 tys. 10 tys. 45,3 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. lipiec 60 59,2 61,6