Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 24 lipiec 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 52,2 52,3 52,4
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 55,4 54,6 54,8
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 55,9 56,7 56,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 58,3 59,2 59,6
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 53,5 54,3 54
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 56,8 57,2 57,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 55,4 55,5 55,4
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników maj 0,9% m/m 0,5% m/m 0,8% m/m 1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 53,2 52,1 52
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec 5,52 mln 5,58 mln 5,62 mln
Wtorek, 25 lipiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ czerwiec
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu czerwiec -1,1% m/m -0,7% m/m -1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu czerwiec 2,5% r/r 2,9% r/r 4,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 1,4% r/r 2,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu lipiec 109 108 109 108
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo lipiec 116 114,9 115,1
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 7,1% 7,1% 7,4%
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA maj 0,4% m/m 0,6% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii maj 5,7% r/r 5,8% r/r 5,7% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board lipiec 121,1 116,5 117,3 118,9
Środa, 26 lipiec 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI II kw. 0,2% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
05:05 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych lipiec 104 108 108
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,2% k/k
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów czerwiec 610 tys. 615 tys. 605 tys. 610 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -7,2 mln brk -3,3 mln brk -4,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1 mln brk -4,45 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,85 mln brk -2,1 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych lipiec 1,00-1,25% 1,00-1,25% 1,00-1,25%
Czwartek, 27 lipiec 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC lipiec 168,6 168 167,5
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 czerwiec 5% r/r 5% r/r 5% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. czerwiec 0,2% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. czerwiec 6,5% m/m 3% m/m -0,1% m/m -0,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 244 tys. 241 tys. 234 tys. 233 tys.
Piątek, 28 lipiec 2017
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,4% r/r 0,4% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,4% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych czerwiec 2,3% r/r 0,6% r/r -0,1% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio lipiec 0,2% r/r 0,1% r/r 0,0% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 2,8% 3% 3,1%
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 2,1% r/r 2,3% r/r 2% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI II kw. 0,5% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów czerwiec -0,8% m/m -0,2% m/m 0,9% m/m 1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF lipiec 106,8 106 105,8 105,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu lipiec 1,05 1,12 1,16 1,15
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce lipiec 111,2 110,8 111,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach lipiec 14,1 13,3 13,3 13,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów lipiec 4,5 4,3 4,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów lipiec -1,7 -1,7 -1,3
12:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 1,5% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
12:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 1,7% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB maj 0,6% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia II kw. 0,5% k/k 0,6% k/k 0,8% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. II kw. 0,9% k/k 0,8% k/k 1,8% k/k 2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. II kw. 1% k/k 1,3% k/k 2,0% k/k 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. II kw. 2,6% 2,6% 1,2% 1,4%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. lipiec 93,4 93,1 95,1