Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 17 lipiec 2017
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP czerwiec 1,2% r/r 1,1% r/r 1,0% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP czerwiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State lipiec 9,8 15 19,8
Wtorek, 18 lipiec 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA lipiec
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI czerwiec 2,9% r/r 2,8% r/r 2,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 2,4% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 2,6% r/r 2,9% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 3,3% r/r 3,3% r/r 3,6% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW lipiec 17,5 18 18,6
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie czerwiec 4,3% r/r 4,3% r/r 4,5% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie czerwiec 6% r/r 5% r/r 5,4% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu czerwiec -0,2% m/m -0,2% m/m -0,1% m/m -0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu czerwiec -0,2% m/m 0,0% m/m -0,5% m/m -0,7% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec 64 67 66 67
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych maj 91,9 mld USD 20,3 mld USD 9,7 mld USD 1,8 mld USD
Środa, 19 lipiec 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec 105 105
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec 1,8% r/r 2,1% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 4,5% r/r 3,8% r/r 9,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 6% r/r 6,9% r/r 8,4% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów czerwiec 1254 tys. 1200 tys. 1168 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów czerwiec 1215 tys. 1150 tys. 1122 tys. 1092 tys.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,45 mln brk -1,65 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,7 mln brk -3,6 mln brk -7,56 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,1 mln brk 3,1 mln brk
Czwartek, 20 lipiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 439,9 mld JPY 485 mld JPY -203,4 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 5,6% 5,6% 5,6% 5,5%
05:10 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych lipiec -0,1% -0,1% -0,1%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 2,4% r/r 2,4% r/r 2,8% r/r
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 2,8 mld CHF 2,9 mld CHF 3,4 mld CHF
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ lipiec
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. maj 30,1 mld EUR 23,3 mld EUR 23,5 mld EUR 22 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,6% m/m 0,4% m/m -1,1% m/m -1,2% m/m
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa lipiec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB lipiec
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii lipiec 19,5 23,7 27,6
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 233 tys. 245 tys. 248 tys. 247 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec 0,6% 0,4% 0,3%
Piątek, 21 lipiec 2017
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 czerwiec 5% r/r 6% r/r 6,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza lipiec
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,6% m/m 0,2% m/m 0,7% m/m 0,8% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów maj -0,1% m/m 0,0% m/m 1,3% m/m 1,5% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,9% r/r 0,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 1,0% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r