Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 10 lipiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia maj -3,6% m/m 1,7% m/m -3,1% m/m
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj 1653,9 mld JPY 1796 mld JPY 1951,9 mld JPY
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj 20,3 mld EUR 20,3 mld EUR 19,7 mld EUR 19,8 mld EUR
09:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki maj 18,4 mld USD 12,7 mld USD 8,2 mld USD
Wtorek, 11 lipiec 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC czerwiec 79 80 79,9
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. czerwiec 1,5% r/r 1,5% r/r 1,9% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników maj 0,4% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m
Środa, 12 lipiec 2017
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia maj 4,5% 4,6% 4,6%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec 6 tys. 10 tys. 7,5 tys. 7,3 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. maj 1,3% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta czerwiec 1,3% r/r 1,6% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii czerwiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych czerwiec 1,5% r/r 2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych czerwiec 1,3% r/r 1,2% r/r
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych lipiec 0,75% 0,75% 0,5%
16:00 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej II kw.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,65 mln brk -3,67 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -7,56 mln brk -3,2 mln brk -6,3 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,1 mln brk -1,85 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady II kw.
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga lipiec
Czwartek, 13 lipiec 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. czerwiec 1,5% r/r 1,5% r/r 1,4% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. czerwiec 1,6% r/r 1,6% r/r 1,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. czerwiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu czerwiec -0,1% r/r 0,1% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 0,1% m/m 0,0% m/m 0,0% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI czerwiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 247 tys. 245 tys. 250 tys. 248 tys.
15:30 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
19:58 USA niskie znaczenie Budżet federalny czerwiec -90,2 mld USD -35 mld USD -88 mld USD
Piątek, 14 lipiec 2017
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj -3,6% m/m -3,3% m/m 4% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj 19,7 mld EUR 20,3 mld EUR 18,6 mld EUR 19,6 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego maj -179 mln EUR 250 mln EUR -160 mln EUR -275 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec -0,2% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m -0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,0% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec -0,2% m/m 0,2% m/m -0,3% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych czerwiec 76,6% 76,7% 76,4% 76,6%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów maj 0,3% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. lipiec 93,1 95 95,1