Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 26 czerwiec 2017
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 7,4% 7,4% 7,7%
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo czerwiec 115,1 114,4 114,6
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. maj 0,1% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. maj -1,1% m/m -0,5% m/m -0,9% m/m -0,8% m/m
17:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
19:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 27 czerwiec 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC czerwiec 167,5 169,2 169,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
12:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii kwiecień 5,7% r/r 5,9% r/r 5,9% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board czerwiec 118,9 116 117,6 117,9
19:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
Środa, 28 czerwiec 2017
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu maj -1% m/m -0,6% m/m -0,1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu maj 4,1% r/r 4,6% r/r 6,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych czerwiec 108 103 103 102
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 maj 5% r/r 5% r/r 4,9% r/r
15:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
15:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów maj -0,8% m/m 0,8% m/m -1,7% m/m -1,3% m/m
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,1 mln brk -2,1 mln brk -2,45 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,2 mln brk 1,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,9 mln brk -0,6 mln brk
Czwartek, 29 czerwiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 2% r/r 2,6% r/r 3,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 maj -0,1% m/m 1,3% m/m 1,3% m/m 1,2% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu czerwiec 1,15 0,94 0,90
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce czerwiec 111,1 109,5 109,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach czerwiec 13,4 12,9 12,8 13
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów czerwiec 4,5 2,9 2,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów czerwiec -1,3 -1,3 -3,3
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. czerwiec 1,6% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 1,5% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. I kw. 2% k/k 2,1% k/k 1,2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. I kw. 1,9% k/k 2,2% k/k 2,1% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 244 tys. 240 tys. 242 tys. 241 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. I kw. 1,4% 1,2% 2,1%
Piątek, 30 czerwiec 2017
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 0,4% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 0,4% r/r 0,4% r/r 0,3% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio czerwiec 0,0% r/r 0,2% r/r 0,1% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych maj -0,1% r/r -0,6% r/r -1,4% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 3,1% 2,8% 2,8%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. maj -3,3% m/m -3,2% m/m 4% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj 0,5% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów maj 1% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI maj 2,1% r/r 3,3% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF czerwiec 105,5 102,5 102 101,6
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC czerwiec 71,6 71,3 71,8
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. czerwiec 5,7% 5,7% 5,7%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,7% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -16,9 mld GBP -17,25 mld GBP -12,1 mld GBP
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe czerwiec 1,3% r/r 1,2% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. czerwiec 1,5% r/r 1,7% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne I kw. 1244 mln EUR 46 mln EUR -357 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów maj 0,4% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów maj 0,1% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB kwiecień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI maj 4,9% r/r 6,3% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI czerwiec 65,7 58 59,4
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. czerwiec 95,1 94,5 97,1