Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 19 czerwiec 2017
01:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -203,4 mld JPY 76 mld JPY 481,7 mld JPY
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie maj 4,5% r/r 4,6% r/r 4,6% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie maj 5,4% r/r 4,85% r/r 4,1% r/r
Wtorek, 20 czerwiec 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI maj 2,8% r/r 2,9% r/r 3,4% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec 105 104,6
09:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. kwiecień 22 mld EUR 31,3 mld EUR 35,7 mld EUR 34,1 mld EUR
10:45 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 8,4% r/r 9,05% r/r 8,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu maj 2,5% r/r 2,9% r/r 4,2% r/r 4,3% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa maj 9,1% r/r 8,5% r/r -0,6% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników kwiecień 1% m/m 0,6% m/m 1,2% m/m 0,9% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -116,8 mld USD -124 mld USD -114 mld USD -112 mld USD
Środa, 21 czerwiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ kwiecień
08:42 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,62 mln 5,55 mln 5,56 mln 5,57 mln
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,1 mln brk 0,3 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,6 mln brk 2,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,45 mln brk -1,2 mln brk -1,66 mln brk
Czwartek, 22 czerwiec 2017
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 3,4 mld CHF 2,4 mld CHF 1,96 mld CHF 1,97 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu czerwiec 108 109 109
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP czerwiec
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów kwiecień 1,5% m/m 0,7% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,8% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,7% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 241 tys. 240 tys. 238 tys. 237 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA kwiecień 0,7% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj 0,3% 0,4% 0,2% 0,3%
Piątek, 23 czerwiec 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 52 53,4 53,1
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,5% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 55 54 53,8
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 55,3 57 57,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 59,3 59 59,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 53,7 55,5 55,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 57,3 56,8 57
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 54,7 56,2 56,3
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza czerwiec
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 0,9% r/r 1,1% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 1,3% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 53 53 52,7
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów maj 610 tys. 600 tys. 593 tys. 569 tys.