Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 5 czerwiec 2017
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute maj 0,0% m/m 0,5% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów I kw. 1,2% k/k 0,5% k/k 0,3% k/k
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 57,2 58 56,7
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 55,4 55,2 55,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 56,3 56,2 56,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług maj 53,8 55 55,8
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. I kw. 2,2% k/k 2,5% k/k -4,6% k/k 1,7% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. I kw. 0,0% k/k 0,0% k/k 1,3% k/k
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle kwiecień -0,2% m/m -0,2% m/m 1% m/m 0,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. kwiecień -0,5% m/m -0,4% m/m 0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. kwiecień -0,8% m/m -0,7% m/m 2,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług maj 56,9 57 57,5
Wtorek, 6 czerwiec 2017
03:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -3,1 mld AUD 0,0 mld AUD -3,9 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych czerwiec 1,50% 1,50% 1,50%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. maj 53,8 62 62,4
Środa, 7 czerwiec 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. I kw. 0,3% k/k 0,2% k/k 1,1% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. kwiecień -2,1% m/m -0,4% m/m 1,1% m/m 1% m/m
12:25 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna czerwiec 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3,3 mln brk -3,1 mln brk -6,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,3 mln brk -2,86 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,36 mln brk 0,4 mln brk
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki kwiecień 8,2 mld USD 15,5 mld USD 19,5 mld USD 16,4 mld USD
Czwartek, 8 czerwiec 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,3% k/k 0,6% k/k 0,3% k/k
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. kwiecień 1951,9 mld JPY 1700 mld JPY 2907 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 0,55 mld AUD 1,9 mld AUD 3,11 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. maj 3,2% 3,3% 3,2% 3,3%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień 0,8% m/m 0,5% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień -5,54 mld EUR -5,9 mld EUR -4,78 mld EUR -5,35 mld EUR
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 0,5% r/r 0,3% r/r 0,4% r/r
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,6% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa czerwiec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB czerwiec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 245 tys. 241 tys. 255 tys. 248 tys.
Piątek, 9 czerwiec 2017
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień 19,8 mld EUR 20,5 mld EUR 19,9 mld EUR 19,6 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień -0,5% m/m 0,3% m/m 2,2% m/m 2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień 0,2% m/m 0,8% m/m -0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -10,4 mld GBP -12 mld GBP -12 mld GBP -13,44 mld GBP
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 6,6% 6,6% 6,5%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia maj 54,5 tys. 12 tys. 3,2 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników kwiecień -0,5% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m