Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 29 maj 2017
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 kwiecień 4,9% r/r 5,2% r/r 5,3% r/r
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 30 maj 2017
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych kwiecień -1,4% r/r -0,7% r/r -1,3% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 2,8% 2,8% 2,8%
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 3,2% r/r 2,3% r/r 2,1% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień -0,1% m/m 0,1% m/m -0,5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 6,1% r/r 6,3% r/r 6,1% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów kwiecień 0,5% m/m 0,9% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. I kw. 0,4% k/k 0,3% k/k 0,5% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych maj 102 101 100
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF maj 101,6 106,2 106,3 106
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu maj 0,90 1,11 1,10 1,09
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów maj -3,3 -3,3 -3,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów maj 2,8 3,1 2,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach maj 13 14,2 14,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce maj 109,2 110 109,7 109,6
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 1,4% r/r 1,5% r/r 2,0% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. maj 1,5% r/r 1,6% r/r 2,0% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów kwiecień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów kwiecień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI kwiecień 6,3% r/r 5,1% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -14,05 mld CAD -11,9 mld CAD -11,78 mld CAD -10,7 mld CAD
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii marzec 5,9% r/r 5,7% r/r 5,9% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board maj 117,9 119,9 119,4 120,3
Środa, 31 maj 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. kwiecień 4% m/m 4,3% m/m -1,9% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień -0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 0,9% r/r 1,1% r/r 1,4% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 3,3% r/r 2,9% r/r
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. maj 5,7% 5,7% 5,8%
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. I kw. 4,0% r/r 4,0% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 kwiecień 1,2% m/m 0,3% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe maj 1,4% r/r 1,5% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 9,3% 9,4% 9,4% 9,5%
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. maj 1,9% r/r 2% r/r 2% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB marzec 0,5% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB I kw. 0,9% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI maj 55,2 57 58,3
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów kwiecień -1,3% m/m 0,3% m/m -0,9% m/m -0,8% m/m
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga maj
Czwartek, 1 czerwiec 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 53,1 52 52,7
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 1% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. I kw. 0,3% k/k 0,5% k/k 0,2% k/k 0,1% k/k
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 71,8 71,9 72,1
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 52,7 54,5 54,1
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień -2,4% m/m 1,2% m/m 0,7% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 55,6 57,8 57,4
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 53,8 54 55,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 59,5 59,4 58,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 57 57 56,7
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 56,7 56,5 57,3
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP maj
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP maj 253 tys. 185 tys. 174 tys. 177 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 248 tys. 239 tys. 235 tys. 234 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 52,7 52,5 52,8
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane kwiecień -1,4% m/m 0,5% m/m 1,1% m/m -0,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu maj 54,9 54,5 54,8
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6,4 mln brk -2,7 mln brk -4,4 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,86 mln brk -0,79 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,4 mln brk -048 mln brk
Piątek, 2 czerwiec 2017
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 4,3% r/r 4,5% r/r 3,9% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa maj 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -47,6 mld USD -46 mld USD -45,3 mld USD -43,7 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym maj 138 tys. 185 tys. 174 tys. 211 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -0,37 mld CAD -0,03 mld CAD -0,94 mld CAD -0,14 mld CAD
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy maj 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia maj 4,3% 4,4% 4,4%