Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 15 maj 2017
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu kwiecień 0,8% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych kwiecień 2,1% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta kwiecień 1,4% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych kwiecień 1,1% r/r 1,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień 0,9% r/r 0,7% r/r 0,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego marzec -738 mln EUR -177 mln EUR -825 mln EUR -860 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State maj -1 7 5,2
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj 70 68 68
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych marzec 59,8 mld USD 53,1 mld USD 53,4 mld USD
Wtorek, 16 maj 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA maj
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. kwiecień 1,4% r/r 1,4% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. I kw. 4,0% r/r 3,9% r/r 2,5% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 3,6% r/r 3,4% r/r 3,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 2,4% r/r 2,2% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 2,7% r/r 2,6% r/r 2,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI kwiecień 2,8% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. I kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW maj 20,6 22 19,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec 23,1 mld EUR 18,8 mld EUR 19,2 mld EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów kwiecień 1229 tys. 1270 tys. 1267 tys. 1260 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów kwiecień 1172 tys. 1260 tys. 1203 tys. 1215 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień 1% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień 76,7% 76,3% 76,1%
Środa, 17 maj 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia marzec 1,4% m/m 2,1% m/m 1,5% m/m
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec -1,9% m/m -2,1% m/m 3,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 4,6% 4,7% 4,7%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kwiecień 19,4 tys. 5 tys. 33,5 tys. 25,5 tys.
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP kwiecień 1,2% r/r 1,2% r/r 0,8% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP kwiecień 1,9% r/r 1,9% r/r 1,5% r/r
12:25 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna maj 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP maj
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,75 mln brk -2,3 mln brk -5,25 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,4 mln brk -0,9 mln brk -0,15 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,9 mln brk -1,3 mln brk -1,6 mln brk
Czwartek, 18 maj 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,5% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 5,7% 5,9% 5,9%
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. I kw. 9,6% 10%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 2,3% m/m 1% m/m -1,4% m/m -1,8% m/m
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB kwiecień
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie kwiecień 4,6% r/r 4,5% r/r 4,5% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie kwiecień 4,1% r/r 4,35% r/r 5,2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii maj 38,8 19,8 22
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 232 tys. 240 tys. 236 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień 0,3% 0,4% 0,4%
Piątek, 19 maj 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 3,4% r/r 3,2% r/r 3,1% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj 104,6 104,5
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec 34,1 mld EUR 32,3 mld EUR 37,8 mld EUR 37,9 mld EUR
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień -0,6% r/r 2,35% r/r 11,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 8,1% r/r 8,9% r/r 9,7% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień 4,3% r/r 4,5% r/r 4,8% r/r 4,7% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów marzec -0,2% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 0,7% m/m 0,4% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 1,6% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 1,1% r/r 1,4% r/r 1,3% r/r