Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 grudzień 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 48,9
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 51,7
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 52,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 51,7
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 44,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 51,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 46,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 48,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 49,3
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych listopad 2,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych listopad 2,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta listopad 2,0% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii listopad 2,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego październik 171 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State grudzień 2,9
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 52,6
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 70
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych październik 49,5 mld USD
Wtorek, 17 grudzień 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny październik 1,4% m/m
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA grudzień
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia październik 3,8%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad 33 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 18,3 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana październik -0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów listopad 1461 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów listopad 1314 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad -0,8% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych listopad 76,7%
Środa, 18 grudzień 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 15,7 mld JPY 17,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI listopad -0,6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie listopad 2,5% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie listopad 5,9% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo grudzień 95,0
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 1,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 0,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP listopad 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP listopad 0,7% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 1,9% r/r
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 5,4 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,8 mln brk
Czwartek, 19 grudzień 2019
Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych grudzień -0,10%
Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ grudzień
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,3%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 3,5 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu grudzień 100
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC grudzień 101,8
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad -0,1% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 3,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad -0,1% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa grudzień 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE grudzień
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP grudzień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników październik 1,0% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -128,2 mld USD
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii grudzień 10,4
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad 5,46 mln
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad -0,1%
Piątek, 20 grudzień 2019
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,2% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 0,4% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów listopad 0,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI listopad -1,4% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 5,4% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. październik 28,15 mld EUR
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS grudzień 100,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. -0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -25,2 mld GBP
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. III kw. 2,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. III kw. 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. III kw. 2,0%
16:00 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów listopad 0,0% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów listopad 0,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. grudzień 96,8