Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 20 styczeń 2020
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. listopad -4,5% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień -0,7% r/r
Wtorek, 21 styczeń 2020
Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń -0,10%
Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ styczeń
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie grudzień 5,3% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie grudzień 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień 28,8 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 3,8%
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW styczeń 10,7
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana listopad -0,7% m/m
Środa, 22 styczeń 2020
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu styczeń 102
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 101,6
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu grudzień -0,1% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 1,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS styczeń 99,7
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników listopad -1,1% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 2,2% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 1,9% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA listopad 0,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień 5,35 mln
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 1,75%
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej IV kw.
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady IV kw.
Czwartek, 23 styczeń 2020
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -82,1 mld JPY
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 5,2%
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień 5,9% r/r
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa styczeń 0,0%
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP styczeń
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB styczeń
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 204 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board grudzień 0,0%
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 6,68 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,55 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 8,17 mln brk
Piątek, 24 styczeń 2020
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 0,5% r/r
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,5% r/r
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ grudzień
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 48,4
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 50,4
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. styczeń 52,4
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 43,7
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. styczeń 52,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 46,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. styczeń 52,8
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 47,5
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. styczeń 50,0
10:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 grudzień 9,4% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów listopad -0,5% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad -1,2% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. styczeń 52,4