Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 25 czerwiec 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 6,3%
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo czerwiec 102,2
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów maj 662 tys.
Wtorek, 26 czerwiec 2018
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii kwiecień 6,8% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board czerwiec 128
Środa, 27 czerwiec 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych czerwiec 100
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 maj 3,9% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. maj 0,9% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. maj -1,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów maj -1,3% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 2,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,9 mln brk
Czwartek, 28 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 1,5% r/r 1,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach czerwiec 14,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu czerwiec 1,45
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów czerwiec 6,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów czerwiec 0,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce czerwiec 112,5
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 2,2% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. czerwiec 2,2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. I kw. 2,3% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. I kw. 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. I kw. 2,9%
Piątek, 29 czerwiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio czerwiec 0,5% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. maj 0,5% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów maj -1,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 2,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI maj 1,7% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC czerwiec 69,9
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF czerwiec 100
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC czerwiec 167,3
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. czerwiec 5,2%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 maj 0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,4% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -18,4 mld GBP
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe czerwiec 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne I kw. 23 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów maj 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów maj 0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB kwiecień 0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI maj 2,4% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI czerwiec 62,7
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. czerwiec 98