Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 24 luty 2020
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo luty 96,1 95 95,9
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 styczeń 8,8% r/r 8,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników grudzień 0,5% m/m -1,2% m/m
Wtorek, 25 luty 2020
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,0% k/k 0,1% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu luty 100 100
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 5,5% 5,2%
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA grudzień 0,2% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii grudzień 2,6% r/r 2,6% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board luty 132,4 131,6
Środa, 26 luty 2020
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych luty 103 104
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów styczeń 708 tys. 694 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,5 mln brk 0,4 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,6 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,0 mln brk
Czwartek, 27 luty 2020
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty 165,1
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 styczeń 5,3% r/r 5,0% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach luty 10,5 11,0
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów luty -8,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów luty -7,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu luty -0,25 -0,23
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce luty 101,5 102,8
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. styczeń -1,5% m/m 2,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. styczeń 0,2% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. IV kw. 1,5% k/k 1,7% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. IV kw. 1,3% k/k 2,1% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -9,86 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 210 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. IV kw. 2,1% 2,1%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów styczeń 2,0% m/m -4,9% m/m
Piątek, 28 luty 2020
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio luty 0,6% r/r 0,7% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 2,2% 2,2%
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. styczeń 0,2% m/m 1,2% m/m
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń -1,1% r/r -2,6% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. luty 1,7% r/r 1,7% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. luty 1,6% r/r 1,6% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu styczeń 0,2% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu styczeń -0,7% r/r
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń -0,4% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów styczeń -0,3% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. -0,1% k/k 0,3% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI styczeń 0,3% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. luty 1,6% r/r 1,7% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC luty 70,6
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF luty 97,0 100,1
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. luty 5,0% 5,0%
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. IV kw. 3,1% r/r 3,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe luty 1,3% r/r 1,4% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów styczeń 0,3% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów styczeń 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB grudzień 0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB IV kw. 0,3% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI styczeń 0,3% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI luty 45,8 42,9
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. luty 100,9 99,8