Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 23 kwiecień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,1
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,7
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 56,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 58,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 53,9
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 7,9% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 56,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 54,9
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników luty 0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 55,6
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec 5,54 mln
Wtorek, 24 kwiecień 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI I kw. 0,6% k/k
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec 3,14 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu kwiecień 111
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo kwiecień 114,7
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 marzec 4,9% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA luty 0,8% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii luty 6,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board kwiecień 127,7
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów marzec 618 tys.
Środa, 25 kwiecień 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych kwiecień 100
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 6,8%
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,1 mln brk
Czwartek, 26 kwiecień 2018
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa kwiecień 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. marzec 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. marzec 3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 232 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB kwiecień
Piątek, 27 kwiecień 2018
Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień -0,1%
Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ kwiecień
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio kwiecień 0,8% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. marzec 0,0% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 1,7% r/r 1,6% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI I kw. 0,6% k/k
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,7% k/k
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów marzec 2,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI marzec 1,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. kwiecień 1,7% r/r
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 5,3%
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów kwiecień 0,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce kwiecień 112,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach kwiecień 16,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu kwiecień 1,34
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów kwiecień 6,4
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP kwiecień
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia I kw. 0,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. I kw. 1,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. I kw. 2,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. I kw. 2,9%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. kwiecień 101,4