Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 20 sierpień 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień 106
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu lipiec 3,7% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 6,8% r/r
Wtorek, 21 sierpień 2018
00:00 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA sierpień
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 2,59 mld CHF
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników czerwiec 1,2% m/m
Środa, 22 sierpień 2018
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 10,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec 1,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym lipiec 5,38 mln
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6,8 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,6 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC sierpień
Czwartek, 23 sierpień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 52,3
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu sierpień 108
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,9
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 53,3
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa II kw. 9% r/r
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 56,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 55,1
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS sierpień 109,6
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB lipiec
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 7,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP lipiec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 212 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA czerwiec 0,2% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 55,3
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów lipiec 631 tys.
Piątek, 24 sierpień 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,8% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,7% r/r
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,4% k/k
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,9%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. lipiec 0,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. lipiec 0,2% m/m