Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 17 czerwiec 2019
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych maj 2,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta maj 2,0% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii maj 1,7% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych maj 1,7% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State czerwiec 17,8
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB czerwiec 66
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych kwiecień -28,4 mld USD
Wtorek, 18 czerwiec 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP maj 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP maj 1,7% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW czerwiec -2,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień 17,9 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana kwiecień 2,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów maj 1235 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów maj 1296 tys.
Środa, 19 czerwiec 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 56,8 mld JPY 60,4 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI maj 2,5% r/r
08:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie maj 7,1% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie maj 2,9% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. kwiecień 24,7 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI maj 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI maj 2,1% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 1,5% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 2,0% r/r
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,76 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,2 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych czerwiec 2,25-2,50%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC czerwiec
Czwartek, 20 czerwiec 2019
Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych czerwiec -0,1%
Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ czerwiec
03:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA II kw.
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 2,29 mld CHF
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,0% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa czerwiec 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE czerwiec
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii czerwiec 16,6
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -134,4 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj 0,2%
20:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Piątek, 21 czerwiec 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 0,9% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 0,9% r/r
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 49,8
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec 103,7
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 50,6
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 51,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 55,4
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 44,3
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu maj 2,6% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa maj 9,2% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS czerwiec 102,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 52,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 47,7
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE II kw.
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP czerwiec
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów kwiecień 1,7% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 50,5
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,19 mln