Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 17 grudzień 2018
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP listopad 2,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP listopad 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 13,4 mld EUR
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii listopad 0,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych listopad 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych listopad 1,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta listopad 1,7% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State grudzień 23,3
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 60
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych październik 30,8 mld USD
Wtorek, 18 grudzień 2018
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA grudzień
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie listopad 7,6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie listopad 3,2% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo grudzień 102
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana październik 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów listopad 1228 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów listopad 1265 tys. 1263 tys.
Środa, 19 grudzień 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -450,1 mld JPY -449,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 3,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC grudzień 104,3
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 7,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad 3,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 3,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 2,4% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,6% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 2,4% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -101,5 mld USD
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad 5,22 mln
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,5 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,2 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych grudzień 2,00-2,25%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 20 grudzień 2018
Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych grudzień -0,1%
Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ grudzień
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 3,75 mld CHF
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS grudzień 108,2
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. październik 16,9 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad -0,5% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE grudzień
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa grudzień 0,75%
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP grudzień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników październik -0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii grudzień 12,9
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 206 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad 0,1%
Piątek, 21 grudzień 2018
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 1,4% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1%% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu listopad 1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu listopad 4,8% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów listopad 0,8% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,2% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI listopad 3,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu grudzień 105
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 9,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,7%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,4% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -20,3 mld GBP
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów listopad 0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów listopad 0,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. listopad -4,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. listopad 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB październik -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. III kw. 3,3% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. III kw. 2,1% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. III kw. 4,2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. grudzień 97,5