Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na Rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS - podmioty

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS - spółka cywilna  

Formularz skargi

Oświadczenie o reprezentacji

Pełnomocnictwo do rachunku

Karta prowizji negocjowanej do Umowy świadczenia usług przez Noble Securities S.A. na rynkach Rolno-Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.


Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów rolno-spożywczy prosimy kierować na rachunek bankowy:

Noble Securities S.A. 

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

PL 77 1560 0013 2000 1061 4000 0007

Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.,
  • w polu "Rachunek bankowy": 77 1560 0013 2000 1061 4000 0007,
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
  • w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
  • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)