Oferta Noble Securities S.A. obejmuje kompleksową obsługę w zakresie zawierania transakcji i reprezentowania Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Jako pierwszy podmiot maklerski, w 2005 roku zostaliśmy dopuszczeni do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od tego czasu usługi oferowane Klientom są nieustannie poszerzane i rozwijane, w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół maklerów giełd towarowych oraz udostępnianą Klientom wyspecjalizowaną platformę transakcyjną Noble Energy.

Współpraca z Noble Securities S.A. umożliwia Klientom dostęp do rynku hurtowego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Obecnie pośredniczymy w transakcjach na rynkach:

  • Energii Elektrycznej (terminowym i spot)
  • Rynku Gazu (terminowym i spot)
  • Rynkach Praw Majątkowych

Noble Securities S.A. otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.:

  • Pierwszą Nagrodę Prezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. za wkład w rozwój Rynku Praw Majątkowych
  • 12 Nagród Platynowego Megawata Towarowej Giełdy Energii S.A. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych oraz za największe obroty na rynkach energii elektrycznej spośród domów maklerskich Nasi maklerzy giełd towarowych co roku zdobywają tytuły Najlepszego Maklera Roku w różnych kategoriach aktywności na rynkach TGE.