Przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii jest wyłącznie gaz wysokometanowy grupy E.

W obrocie znajdują się kontrakty z dostawą gazu przez 24 godziny na dobę z dostawą lub odbiorem jednakowej ilości gazu w każdej godzinie „doby gazowej” w okresie wykonania kontraktu.

Obrót organizowany będzie na następujących rynkach:

  • Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) - obrót gazem z fizyczną dostawą,
  • Rynku Terminowym Towarowym (RTT) – obrót kontraktami forward z fizyczna dostawą w okresie ich realizacji

Na RTT od 20 grudnia 2012 r. notowane są kontrakty z dostawą gazu w następujących okresach: miesiąc, kwartał, rok. Od 31 grudnia 2012 r. funkcjonuje Rynek Dnia Następnego Gazu (RDNg) na którym notowania są prowadzone przez jeden dzień poprzedzający datę dostawy gazu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w rynku gazu muszą posiadać ważną umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A. wraz z załącznikiem do tej umowy będącym przydziałem zdolności (PZ) obejmującym  co najmniej punkty WPWEGG (wirtualny punkt wejścia giełdy gazu) i WPWYGG (wirtualny punkt wyjścia giełdy gazu) oraz  nadany na jej podstawie tzw. kod ZUP.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Departamentem Obrotu Towarami Giełdowymi Noble Securities S.A.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług na wszystkich rynkach.

Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na następujący rachunek bankowy:

Noble Securities S.A. 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank SA
  • w polu "Rachunek bankowy": PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
  • w polu "Tytułem": nr i nazwę właściciela rachunku towarów giełdowych (np. 000 900, MEW Mewski S.A.)