Przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii jest wyłącznie gaz wysokometanowy grupy E.

W obrocie znajdują się kontrakty z dostawą gazu przez 24 godziny na dobę z dostawą lub odbiorem jednakowej ilości gazu w każdej godzinie „doby gazowej” w okresie wykonania kontraktu.

Obrót organizowany będzie na następujących rynkach:

 • Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) - obrót gazem z fizyczną dostawą,
 • Rynku Terminowym Towarowym (RTT) – obrót kontraktami forward z fizyczna dostawą w okresie ich realizacji

Na RTT od 20 grudnia 2012 r. notowane są kontrakty z dostawą gazu w następujących okresach: miesiąc, kwartał, rok. Od 31 grudnia 2012 r. funkcjonuje Rynek Dnia Następnego Gazu (RDNg) na którym notowania są prowadzone przez jeden dzień poprzedzający datę dostawy gazu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w rynku gazu muszą posiadać ważną umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A. wraz z załącznikiem do tej umowy będącym przydziałem zdolności (PZ) obejmującym  co najmniej punkty WPWEGG (wirtualny punkt wejścia giełdy gazu) i WPWYGG (wirtualny punkt wyjścia giełdy gazu) oraz  nadany na jej podstawie tzw. kod ZUP.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Departamentem Obrotu Towarami Giełdowymi Noble Securities S.A.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług na wszystkich rynkach.

Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na jeden z następujących rachunków bankowych:

Noble Securities S.A. 
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.,
 • w polu "Rachunek bankowy": 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026,
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
 • w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
 • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)  

Noble Securities S.A. 
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa
PL  61 1130 1017 0020 0640 8020 0010 
Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • w polu "Rachunek bankowy": 61 1130 1017 0020 0640 8020 0010,
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
 • w polu "Adres": 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
 • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)