Rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A 

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług Na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Karta prowizji negocjowanej do Umowy świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A 

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Uchwała Zarządu - o zmianie maksymalnego terminu ważności zlecenia do 1 (jednej) sesji giełdowej

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.

Uchwała Zarządu - opłaty za dostęp do notowań towarów giełdowych na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Oświadczenie o reprezentacji 

Oświadczenie Pośredniczącego Podmiotu Gazowego zawierającego Umowę Świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS - podmioty 

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS - spółka cywilna  

Pełnomocnictwo do rachunku 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Oświadczenie o koncesjach i celach transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Formularz skargi

 

 

Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na jeden z następujących rachunków bankowych:

Noble Securities S.A. 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.,
  • w polu "Rachunek bankowy": 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026,
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
  • w polu "Adres": 01-208 Warszawaul. Przyokopowa 33,
  • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)  

Noble Securities S.A. 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
PL  61 1130 1017 0020 0640 8020 0010 
Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

  • w polu "Bank wierzyciela": Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • w polu "Rachunek bankowy": 61 1130 1017 0020 0640 8020 0010,
  • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.,
  • w polu "Adres": 01-208 Warszawaul. Przyokopowa 33,
  • w polu "Tytułem": numer rachunku w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku (np.: 001001 Jan Kowalski)  

 

Rynek OTC

Struktura paliw 2015 - rynek OTC

Struktura paliw 2016 - rynek OTC

Struktura paliw 2017 - rynek OTC