Rynki Towarowej Giełdy Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A 

Umowa Świadczenia przez Noble Securities S.A. Usług Na Rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Karta prowizji negocjowanej do Umowy świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o dostęp do notowań Towarów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A. 

Uchwała Zarządu - o zmianie maksymalnego terminu ważności zlecenia do 1 (jednej) sesji giełdowej

Uchwała Zarządu - wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach TGE S.A.

Uchwała Zarządu - opłaty za dostęp do notowań towarów giełdowych na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Oświadczenie o reprezentacji 

Oświadczenie Pośredniczącego Podmiotu Gazowego zawierającego Umowę Świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Ankieta GIIF/Status FATCA/Status CRS - podmioty 

Ankieta GIIF/Status FATCA/status CRS - spółka cywilna 

Pełnomocnictwo do rachunku 

Tabela Opłat i Prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Oświadczenie o koncesjach i celach transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Formularz skargi

 

 

Wpłaty środków pieniężnych na rachunek towarów giełdowych prosimy kierować na następujący rachunek bankowy:

Noble Securities S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
Getin Noble Bank SA

Sposób opisania dokumentu wpłaty / przelewu (dane bezwzględnie wymagane):
- w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank SA
- w polu "Rachunek bankowy": PL 52 1560 0013 2186 0906 4000 0026
- w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
- w polu "Tytułem": nr rachunku praw majątkowych, nazwę właściciela rachunku praw majątkowych (np. 000 900, MEW Mewski SA)

 

Rynek OTC

Struktura paliw 2015 - rynek OTC

Struktura paliw 2016 - rynek OTC

Struktura paliw 2017 - rynek OTC