Noble Securities S.A. po raz kolejny, w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasował transzę oferowanych 7 – letnich instrumentów dłużnych serii PP6-V. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-V. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 80 988 327,84 zł wobec 55 mln zł oferowanych. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.. 

Dom maklerski Noble Securities S.A., uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A, oferując 55 000 obligacji podporządkowanych na okaziciela serii PP6-V, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 55 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi 4 kwietnia 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

„Obligacje Getin Noble Bank cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 32,09% - średnia procentowa redukcja przyjętych zapisów. Nie bez znaczenia jest wzrost cen obligacji banku notowanych na Catalyst, co sprawia, że inwestycja na rynku pierwotnym jest jeszcze bardziej atrakcyjna.” - powiedział Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Noble Securities S.A.

Seria PP6-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.