Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Private Equity Managers S.A. (PEM) w ramach Wezwania.

Zapisy na sprzedaż Akcji można składać w Oddziałach domu maklerskiego Noble Securities S.A. do 8 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

Więcej