W 2018 roku dom maklerski Noble Securities S.A. pełni funkcję Partnera Strategicznego projektów „ ATrakcyjne Spółki” oraz „Portfel techniczny SII”, których organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. 

„ATrakcyjne spółki” to cotygodniowe edukacyjne spotkania analityczne online, które mają na celu omówienie przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zasad analizy technicznej na przykładzie spółek notowanych na GPW.  Analitycy domu maklerskiego Noble Securities S.A.  raz w miesiącu poprowadzą edukacyjne spotkania analityczne online.

Spotkania w ramach projektu „ATrakcyjne spółki” poprowadzą:

  • Paweł Krakowiak, Makler Papierów Wartościowych, Noble Securities S.A.
  • Krzysztof Ojczyk, Starszy Analityk, Noble Securities S.A. 
  • Adrian Mackiewicz, Analityk, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 

 Biorąc udział w projekcie „ATrakcyjne spółki” masz dostęp do:

  • Publikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych analiz technicznych na walorach spółek z GPW. 
  • cotygodniowych spotkań online „Analiza techniczna spółek z GPW”.

Sprawdź kalendarz spotkań analitycznych i zapisz się już dziś. 

 

„Portfel Techniczny SII” to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w ramach którego analitycy SII będą podejmować decyzje inwestycyjne biorąc pod uwagę spółki notowane na GPW. Analitycy będą działali w ramach ”rzeczywistego” rachunku inwestycyjnego założonego w Noble Securities S.A.

 Portfel Techniczny SII dostępny jest dla Członków SII oraz Klientów Noble Securities S.A.  

Odwiedź stronę Portfel Techniczny SII i poznaj szczegóły projektu. 

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl w zakładce O nas | Aktualności. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.