Noble Securities S.A. prowadzi dwa rodzaje rachunków maklerskich:

 1. Rachunek Premium – za prowadzenie którego Noble Securities S.A nie pobiera opłat oraz
 2. Rachunek Standard – za prowadzenie którego Noble Securities S.A pobiera opłatę w wysokości 80 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.

Rachunek Standard może być otwarty w każdym z Oddziałów Noble Securities S.A.


Poniżej prezentujemy szczegółową instrukcję otwarcia Rachunku Premium w Noble Securities S.A. za pośrednictwem strony internetowej www.noblesecurities.pl dla osób fizycznych z miejscem zamieszkania w Polsce (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z usług maklerskich w ramach tej działalności). 

Po wybraniu zakładki Załóż rachunek prosimy wypełnić formularz rejestracyjny. Proces składa się z pięciu kroków:

 • krok pierwszy: oświadczenie Klienta w zakresie statusu PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne), podanie danych osobowych, w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenie oświadczenia Klienta m.in. o posiadaniu regularnego dostępu do Internetu oraz o sposobie otrzymywania informacji od Noble Securities S.A.
 • krok drugi: podanie co najmniej jednego numeru rachunku bankowego (posiadaczem każdego podanego rachunku bankowego musi być Klient; jeden z podanych rachunków posłuży do wykonania przelewu weryfikacyjnego na nowo otwierany rachunek maklerski; rachunek bankowy służący do wykonania przelewu weryfikacyjnego musi być rachunkiem założonym osobiście w oddziale banku), adresu właściwego urzędu skarbowego, określonego przez Klienta hasła do pierwszego logowania w Aplikacji Noble Securities S.A., hasła do telefonicznego składania zleceń i dyspozycji oraz informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego, oświadczeń dotyczących statusu FATCA i statusu CRS;
 • krok trzeci: udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety MIFID umożliwiającej dokonanie przez Noble Securities S.A. oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, celem określenia, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla Klienta, przy uwzględnieniu jego indywidualnej sytuacji ustalonej w oparciu o przedstawione informacje;
 • krok czwarty: wybór sposobu otwarcia rachunku maklerskiego w zależności od preferencji Klienta. Dostępne są trzy sposoby otwarcia rachunku:
  1. Klient samodzielnie drukuje dokumenty związane z otwarciem rachunku w dwóch egzemplarzach, uzupełnia je i podpisuje zgodnie z instrukcją zawartą w otrzymanym e-mailu. Następnie Klient przesyła wydrukowane dokumenty wraz z kserokopią dokumentu tożsamości użytego w procesie zdalnego otwierania rachunku i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (wykaz takich dokumentów znajduje się poniżej*) do Noble Securities S.A. Po weryfikacji dokumentów i ich podpisaniu oraz po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Noble Securities S.A. odsyła Klientowi dokumenty w jednym egzemplarzu listem poleconym.
  2. Noble Securities S.A. wysyła do Klienta przesyłką kurierską dwa egzemplarze dokumentów związanych z otwarciem rachunku. Klient podpisuje przesłane dokumenty (wcześniej uzupełnione przez Klienta przez stronę internetową), dołącza kserokopię dokumentu tożsamości użytego w procesie zdalnego otwierania rachunku i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (wykaz takich dokumentów znajduje się poniżej*), a następnie wkłada wszystko do koperty, zakleja i przekazuje kurierowi. Kurier przesyłką zwrotną dostarcza dokumenty do Noble Securities S.A. Po weryfikacji dokumentów i ich podpisaniu oraz po  zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Noble Securities S.A. odsyła Klientowi dokumenty w jednym egzemplarzu listem poleconym
  3. Klient wykonuje przelew weryfikacyjny na rachunek bankowy podany w otrzymanej od Noble Securities S.A. wiadomości oraz wysyła pocztą elektroniczną skany lub zdjęcia dokumentu tożsamości użytego w procesie zdalnego otwierania rachunku i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (wykaz takich dokumentów znajduje się poniżej*). Po weryfikacji dokumentów tożsamości oraz po  zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Noble Securities S.A. otwiera dla Klienta rachunek maklerski. Cały proces przebiega elektronicznie, bez konieczności fizycznego obiegu dokumentów.
 • krok piąty: przesłanie przez Noble Securities S.A. na adres e-mail Klienta podany przy składaniu wniosku, wygenerowanych dokumentów dotyczących rachunku maklerskiego, linku do pozostałych dokumentów oraz opisu poszczególnych czynności, które należy wykonać, aby zakończyć proces założenia rachunku.

Informacje dodatkowe:

 • Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Noble Securities S.A. i Klienta.
 • Noble Securities S.A. otwiera rachunek dla Klienta nie później niż w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy.
 • Klient ma dostęp do informacji o otwartym rachunku:
  • osobiście w jednym z Oddziałów  Noble Securities S.A.
  • telefonicznie
  • przez sieć Internet
 • Klient może dokonać przelewu środków pieniężnych.

 Sposób opisania dokumentu wpłaty/przelewu (dane bezwzględnie wymagane):

 • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.
 • w polu "Rachunek bankowy": 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003
 • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
 • w polu "Adres": Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C00-843 Warszawa
 • w polu "Tytułem": numer rachunku inwestycyjnego Klienta w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski).

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących zakładania rachunku w Noble Securities S.A. zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami Noble Securities S.A. w jednym z naszych Oddziałów, telefonicznie pod numerem telefonu: 48 12 422 31 00 lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


* Wykaz akceptowanych przez Noble Securities S.A. dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta:

 • paszport (jeśli pierwszym dokumentem jest dowód osobisty),
 • dowód osobisty (jeżeli pierwszym dokumentem jest paszport),
 • karta stałego pobytu,
 • karta czasowego pobytu,
 • książeczka wojskowa,
 • prawo jazdy,
 • legitymacja studencka,
 • legitymacja szkolna,
 • legitymacja służbowa pracownika urzędu państwowego lub samorządowego (np. legitymacja pracownika: Ministerstwa, KNF, Urzędu Statystycznego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Gminy itp.),
 • legitymacja emeryta – rencisty.