Poniżej prezentujemy szczegółową instrukcję otwarcia rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A. dla osób fizycznych z miejscem zamieszkania w Polsce, za pośrednictwem strony internetowej www.noblesecurities.pl Po wybraniu zakładki Załóż rachunek prosimy wypełnić formularz rejestracyjny. Proces składa się z pięciu kroków:

 • krok pierwszy – podanie danych osobowych Klienta, w tym: PESEL, nr dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania i do korespondencji, adresu e-mail, nr telefonu oraz złożenie oświadczenia Klienta m.in. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Noble Securities S.A. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanu jego aktywów, które Noble Securities S.A. jest zobowiązany przesyłać co najmniej raz w roku. (Wyrażenie tej zgody wyeliminuje konieczność odebrania listu poleconego z poczty w przypadku kiedy listonosz nie zastanie Klienta w domu).
 • krok drugi – podanie nr rachunku bankowego (posiadaczem rachunku bankowego musi być Klient – posiadacz rachunku maklerskiego), adresu właściwego urzędu skarbowego, określonego przez Klienta hasła do pierwszego logowania w Aplikacji Noble Securities S.A., hasła do telefonicznego składania zleceń i dyspozycji oraz informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego i statusu FATCA.
 • krok trzeci – udzielenie odpowiedzi na pytania z ankiety MIFID umożliwiającej dokonanie przez Noble Securities S.A. oceny, czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawartej umowy, są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę, doświadczenie inwestycyjne oraz indywidualną sytuację.
 • krok czwarty – wybór metody przekazania do Noble Securities S.A. dokumentów związanych z otwarciem rachunku. Dostępne są dwie możliwości:
  1. Klient samodzielnie drukuje dokumenty związane z otwarciem rachunku w dwóch egzemplarzach, uzupełnia je i podpisuje zgodnie z instrukcją zawartą w otrzymanym e-mailu. Następnie Klient przesyła wydrukowane dokumenty wraz z kserokopią dokumentu tożsamości użytego w procesie zdalnego otwierania rachunku i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (wykaz takich dokumentów znajduje się poniżej*) do Noble Securities S.A. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów i ich podpisaniu, Noble Securities S.A. odsyła Klientowi dokumenty w jednym egzemplarzu listem poleconym.
  2. Noble Securities S.A. wysyła do Klienta przesyłką kurierską dwa egzemplarze dokumentów związanych z otwarciem rachunku. Klient podpisuje przesłane dokumenty (wcześniej uzupełnione przez Klienta przez stronę internetową), dołącza kserokopię dokumentu tożsamości użytego w procesie zdalnego otwierania rachunku i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (wykaz takich dokumentów znajduje się poniżej*), a następnie wkłada wszystko do koperty, zakleja i przekazuje kurierowi. Kurier przesyłką zwrotną dostarcza dokumenty do Noble Securities S.A. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów i ich podpisaniu, Noble Securities S.A. odsyła Klientowi dokumenty w jednym egzemplarzu listem poleconym.
 • krok piąty – przesłanie przez Noble Securities S.A. na e-mail Klienta podany przy składaniu wniosku, wygenerowanych dokumentów niezbędnych do założenia rachunku, linku do pozostałych dokumentów ujętych w procesie oraz opisu poszczególnych czynności, które należy wykonać, aby zakończyć proces.
  Informacje dodatkowe:
  • Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Noble Securities S.A. i Klienta.
  • Noble Securities S.A. otwiera rachunek dla Klienta nie później niż w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy.
  • Klient ma dostęp do informacji o otwartym rachunku:
   • osobiście w jednym z Oddziałów Noble Securities S.A.
   • telefonicznie
   • przez sieć Internet
  • Klient dokonuje przelewu środków pieniężnych.
    Sposób opisania dokumentu wpłaty/przelewu (dane bezwzględnie wymagane):
   • w polu "Bank wierzyciela": Getin Noble Bank S.A.
   • w polu "Rachunek bankowy": 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003
   • w polu "Właściciel rachunku": Noble Securities S.A.
   • w polu "Adres": ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
   • w polu "Tytułem": numer rachunku inwestycyjnego Klienta w Noble Securities S.A. oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku (np.: 00-00-001001 Jan Kowalski)
 • W przypadku ewentualnych pytań dotyczących zakładania rachunku w Noble Securities S.A. zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami Noble Securities S.A. w jednym z naszych Oddziałów, telefonicznie pod numerem telefonu: 48 12 422 31 00 lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Wykaz akceptowanych przez Noble Securities S.A. dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta:

 • paszport (jeśli pierwszym dokumentem jest dowód osobisty),
 • dowód osobisty (jeżeli pierwszym dokumentem jest paszport),
 • karta stałego pobytu,
 • karta czasowego pobytu,
 • książeczka wojskowa,
 • prawo jazdy,
 • legitymacja studencka,
 • legitymacja szkolna,
 • legitymacja służbowa pracownika urzędu państwowego lub samorządowego
  (np. legitymacja pracownika: Ministerstwa, KNF, Urzędu Statystycznego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Gminy itp.),
 • legitymacja emeryta – rencisty.