Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dom maklerski Noble Securities S.A. z końcem dnia 22 listopada 2019 r. zaprzestał świadczenia usług na rynku FOREX (OTC/CFD) za pośrednictwem platformy NOBLE MARKETS, w tym prowadzenia rachunków.

Zakończenie działalności Noble Securities S.A. na rynku FOREX (OTC/CFD) jest wynikiem sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Noble Securities S.A., przeznaczonej do prowadzenia powyższej działalności, na rzecz Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. („TMS Brokers S.A.”), co nastąpiło z dniem 23 listopada 2019 r.

Dotychczasowi Klienci korzystający z powyższych usług w Noble Securities S.A., którzy w wyznaczonym terminie wyrazili zgodę na przeniesienie praw i zobowiązań Noble Securities S.A. wynikających z zawartych Umów OTC na TMS Brokers S.A., mają możliwość kontynuowania działalności na ww. rynku po dniu 22 listopada 2019 r. w TMS Brokers S.A.

Więcej informacji znajduje się również pod adresem: www.tms.pl/witamy

KID (Key Information Document) to Kluczowe Informacje o Produkcie dla poszczególnych instrumentów finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu PRIIP.  Klient powinien zapoznać się z aktualnymi KID-ami, przed złożeniem zlecenia w Noble Securities S.A..

Kluczowe Informacje o Produkcie dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdą Państwo na stronie Giełdy Papierów Wartościowych pod wskazanymi linkami: