W ramach produktów inwestycyjnych oferujemy ubezpieczenia firmy:

AXA Polska S.A. - Indywidualne na życie i dożycie, ze składkami opłacanymi jednorazowo:

  • Możliwość inwestowania w ponad 60 różnych TFI polskich i zagranicznych
  • Ograniczone prawo egzekucji w przypadku inwestycji jednorazowej w formie polisy
  • Optymalizacja podatkowa poprzez odroczenie podatku od zysków kapitałowych na koniec trwania produktu

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. - Indywidulane Ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”:

  • Składka Jednorazowa
  • Produkt o długim horyzoncie czasowym