Informacja Noble Securities S.A. dotycząca transakcji instrumentami finansowymi zawartymi za pośrednictwem Noble Securities S.A. w imieniu i na rachunek klienta w obrocie wtórnym poza rynkiem regulowanym i ASO.