Forex - Zarabiaj na zmianach kursów walut!

Forex (Foreign Exchange) to potoczna nazwa rynku walutowego, który jest częścią globalnego rynku finansowego i jednocześnie jednym z największych jego segmentów.
Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC – Over The Counter), co oznacza, że nie ma określonego miejsca handlu. Centra finansowe z całego świata łączą ze sobą uczestników i ich platformy transakcyjne umożliwiając tym samym zawieranie transakcji 24h/dobę przez 5 dni w tygodniu.
Dzienne obroty rynku walutowego ocenia się na blisko 4 bln USD, czyli 100-krotnie więcej od obrotu na największej giełdzie świata – nowojorskiej Wall Street. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość obrotów rynku walutowego wzrosła blisko 10-krotnie, co potwierdza jego zawrotny rozwój i coraz większą popularność, także wśród inwestorów indywidualnych.

Głównymi uczestnikami rynku Forex są:
• banki,
• brokerzy,
• korporacje (eksporterzy/importerzy),
• banki centralne państw,
• fundusze inwestycyjne,
• inwestorzy indywidualni.

Umowną jednostką transakcyjną na rynku Forex jest lot. Transakcja o nominale 1 lota opiewa na 100 000 waluty bazowej (pierwszej w parze), przy czym aby rynek ten był bardziej dostępny dla inwestorów detalicznych dopuszcza się transakcje o dowolnym wolumenie będącym wielokrotnością 0,1 lota, czyli 10 000 jednostek waluty.
Przykładowo więc transakcja o nominale 0,1 lota na rynku EUR/PLN opiewa na 10 000 euro (EUR) w relacji do złotego (PLN). EURO jest bowiem tutaj walutą bazową.

Platformy transakcyjne rynku Forex dla inwestorów indywidualnych pozwalają ponadto wykorzystać efekt dźwigni finansowej, co oznacza, że inwestor angażuje jedynie 3,33% faktycznej wartości transakcji w formie depozytu zabezpieczającego. Obraca więc kwotą nawet 30-krotnie większą niż posiadane na rachunku środki. 
Dla wspomnianej transakcji o nominale 0,1 lota na parze EUR/USD inwestor potrzebuje 3,33% z 10 000 EUR, czyli kwotę około 1 400 złotych (równowartość 333 EUR ), aby otworzyć transakcję na platformie Noble Markets. Czyni to Forex rynkiem atrakcyjnym dla inwestorów indywidualnych, gdzie jedynie ułamek kwoty nominalnej transakcji jest wymagany do otwarcia kontraktu na wybraną parę walutową.

Kursy walut oznaczają, ile jednostek waluty krajowej kosztuje waluta obca. Metodologia takiego kwotowania zwana bezpośrednim, gdzie waluta krajowa jest drugą w parze jest najczęściej spotykana na rynku.
Przykładowo dla obywatela Polski USD/PLN na poziomie 3,00 oznacza, że dolar amerykański jest wart („kosztuje”) 3 złote.
Odwrotna metodologia podawania kursu walut zwana jest kwotowaniem pośrednim, kiedy waluta krajowa jest podawana jako pierwsza w parze. Przykładowo dla obywatela Wlk. Brytanii GBP/USD na poziomie 1,50 oznacza, że funt brytyjski „kosztuje” 1,5 amerykańskiego dolara.

Rynek Forex umożliwia generowanie zysków jednak inwestor musi być także świadomy możliwości spadku wartości zainwestowanego kapitału, w związku z tym osoby początkujące duży nacisk powinny położyć na edukację i zapoznanie się z prawami rynku walutowego oraz towarowego.