PREZENTACJA DLA AKCJONARIUSZY

Prezentacja dla Akcjonariuszy Herkules S.A.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI HERKULES S.A.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

Załącznik 1A - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3A - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

 

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI LUB INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Załącznik 1B - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3B - Pełnomocnictwo

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

 

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI BANKÓW DEPOZYTARIUSZY

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych

Załącznik 4C - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza

Załącznik 4C omnibus account - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza_omnibus account

Załącznik 4C omnibus account_eng - Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza_omnibus account (wersja w języku angielskim)

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities

 

DOKUMENTY DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH KLIENTAMI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży

Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego

Załącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych

Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe

Załącznik 5 - Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities