Noble Securities S.A. pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla:

spółek, których akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect:

  • Genomed S.A.
  • Akcept Finance S.A.

spółek, których obligacje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku Catalyst:

  • AOW Faktoring S.A.
  • Murapol S.A.
  • Raport S.A.
  • Casus Finanse S.A.
  • Wratislavia Bio Sp. z o.o.