Noble Securities S.A. pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek, których akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect:

  • Akcept Finance S.A.
  • Point Pack S.A.